Drobečková navigace

Obec Blatec > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

   
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,o místním poplatku za provoz    systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2017 

OZV 1-2015 o nakládání s komunálním odpadem

1.1.2016

OZV 2-2015 o poplatku za likvidaci komunálního odpadu

1.1.2016

OZV 1-2013 o nakládání s komunálním odpadem.pdf

1.1.2013

OZV 2-2013 o poplatku za likvidaci komunálních odpadů.pdf

1.1.2013

Usnesení zastupitelstva

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Blatec

 Datum

 

9.11.2018

 

 

Veřejná zasedání zastupitelstva obce Blatec

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

 

Oznámení

Obecní úřad oznamuje ...

ze dne

  • Od 4. 2. 2019 bude obecní úřad v Blatci přijímat poplatky za odvoz komunálního odpadu, za psy a stočné.
  • Od 1. 4. 2019 budou pracovníkem obce prováděny odpočty vodoměrů.

 

9.1.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkáchVyhledat v textu

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

Olomoucký kraj finančně podpořil nákup vybavení pro JSDH Blatec

Návštěvnost stránek

286723