Drobečková navigace

Obec Blatec > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY

Oznámení o zahájení řízení o upraveném a posuzovaném návrhu změny č. 1 územního plánu Blatec

Veřejná vyhláška návrh změny č.1 UP Blatec, naše zn. 19/2019 - zveřejněna 9. 1. 2019

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

   
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,o místním poplatku za provoz    systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2017 

OZV 1-2015 o nakládání s komunálním odpadem

1.1.2016

OZV 2-2015 o poplatku za likvidaci komunálního odpadu

1.1.2016

OZV 1-2013 o nakládání s komunálním odpadem.pdf

1.1.2013

OZV 2-2013 o poplatku za likvidaci komunálních odpadů.pdf

1.1.2013

Usnesení zastupitelstva

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Blatec

 Datum

 

9.11.2018

 

 

Veřejná zasedání zastupitelstva obce Blatec

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Oznámení

Obecní úřad oznamuje ...

ze dne

  • Od 4. 2. 2019 bude obecní úřad v Blatci přijímat poplatky za odvoz komunálního odpadu, za psy a stočné.
  • Od 1. 3. 2019 budou pracovníkem obce prováděny odpočty vodoměrů.

 

9.1.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkáchVyhledat v textu

24. 1. Milena

Zítra: Miloš

VE FOTOGALERII:

Stavění máje 2017 a naše čarodějnice.

Ohodnoťte, čeho si ve svém životě nejvíce ceníte?
a) přátelství
  
 1249
b) rodina
  
 719
c) láska
  
 551
d) společenské postavení a kariéra
  
 1622
e) peníze
  
 509
f) náboženství
  
 558

Návštěvnost stránek

274685