Drobečková navigace

Obec Blatec > Obecní úřad > Územní plán

PROJEDNÁVANÁ DOKUMENTACE

Návrh souboru změn č. 1

Územního plánu Blatec

Výrok - Blatec Změna č. 1
Textová část Titulní strana  
  Výrok - textová část - Blatec-zm.č.1.  
Výkresová část    
I - 01 Výkres zákl. členění území 1:5 000
I - 02.1

Hlavní výkres

1:5 000
I - 02.2 Koncepce tech. infrastruktury 1:5 000
I - 03 VPSO 1:5 000
     
Odůvodnění - Blatec Změna č. 1
Textová část Odůvodnění - Blatec-zm.č.1.  
  Bilance ZPF - Blatec-zm.č.1.  
  Výrok-srovnávací text - Blatec-zm.č.1.  
Výkresová část    
II - 01.1 Koordinační výkres 1:5 000
II - 02 Výkres širších vztahů 1:5 000
II - 03 ZPF 1:5 000
 
Udržitelný rozvoj území
  Titulní list  
  Blatec-zm.č.1.  
SEA Blatec - změna č.1.  
Seznam příloh Seznam příloh  

 

 

 PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN BLATEC

Výrok územního plánu
Textová část Výrok územního plánu  
Výkresová část    
I/01 Výkres základního členění území 1:5 000
I/02.1 Hlavní výkres 1:5 000
I/02.2 Koncepce technické infrastruktury 1:5 000
I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
     
Odůvodnění územního plánu
Textová část Odůvodnění územního plánu  
Výkresová část    
II/01.1 Koordinační výkres 1:5 000
II/01.2 Koordinační výkres – výřezy 1:2 000
II/02 Výkres širších vztahů 1:50 000
II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

 

Vyhledat v textu

14. 12. Lýdie

Zítra: Radana

VE FOTOGALERII:

Stavění máje 2017 a naše čarodějnice.

Ohodnoťte, čeho si ve svém životě nejvíce ceníte?
a) přátelství
  
 1223
b) rodina
  
 706
c) láska
  
 546
d) společenské postavení a kariéra
  
 1614
e) peníze
  
 503
f) náboženství
  
 550

Návštěvnost stránek

272811