Drobečková navigace

Obec Blatec > Obecní úřad > Územní plán

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLATEC PO ZMĚNĚ Č. 1

1. Výrok-UZ - text

2. I-01-UZ po zm.č.1 - Blatec

3. I-02.1-UZ po zm.č.1 - Blatec

4. I-02.2-UZ po zm.č.1 - Blatec

5. I-03-UZ po zm.č.1 - Blatec

6. II-01-KV-UZ po zm.č.1 - Blatec

Do úplného znění územního plánu Blatec po vydání změny č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Obecní úřad Blatec, Blatec č. 81, 783 75 Blatec
  • Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
  • Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
  • Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního plánu a stavebního řádu, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLATEC

Změnu č. 1 vydalo Zastupitelstvo obce Blatec dne 11. 4. 2019 a nabyla účinnosti dne 11. 6. 2019.

1. OOP - Výrok - Blatec - zm.č.1

2. Odůvodnění - textová část - Blatec - zm.č.1

3. Odůvodnění - bilance ZPF - Blatec-zm.č.1

4. Odůvodnění - Výrok-srovnávací text - Blatec-zm.č.1

5. Udržitelný rozvoj území - Blatec-zm.č.1

5.1 Titulní list - Udržitelný rozvoj

6. SEA - Blatec - změna č.1

7. Výrok - I-01 Výkr. zákl. čl. území

8. Výrok I-02.1 Hlavní výkres

9. Výrok I-02.2 Koncepce tech. inf.

10. Výrok - I-03 VPSO

11. Odůvodnění - II-01.1 Koordinační výkres

12. Odůvodnění - II-02 Výkres širších vztahů

13. Odůvodnění - II-03-ZPF

14. Seznam příloh

Do změny č. 1 územního plánu Blatec a její dokladové části (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Blatec, Blatec č. 81, 783 75 Blatec

 

 ÚZEMNÍ PLÁN BLATEC r. 2016

 

Výrok územního plánu
Textová část Výrok územního plánu  
Výkresová část    
I/01 Výkres základního členění území 1:5 000
I/02.1 Hlavní výkres 1:5 000
I/02.2 Koncepce technické infrastruktury 1:5 000
I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
     
Odůvodnění územního plánu
Textová část Odůvodnění územního plánu  
Výkresová část    
II/01.1 Koordinační výkres 1:5 000
II/01.2 Koordinační výkres – výřezy 1:2 000
II/02 Výkres širších vztahů 1:50 000
II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

Vyhledat v textu

13. 11. Tibor

Zítra: Sáva

Olomoucký kraj finančně podpořil nákup vybavení pro JSDH Blatec

Návštěvnost stránek

289045