Drobečková navigace

Obec Blatec > Obecní úřad > Územní plán

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLATEC PO ZMĚNĚ Č. 1

1. Výrok-UZ - text

2. I-01-UZ po zm.č.1 - Blatec

3. I-02.1-UZ po zm.č.1 - Blatec

4. I-02.2-UZ po zm.č.1 - Blatec

5. I-03-UZ po zm.č.1 - Blatec

6. II-01-KV-UZ po zm.č.1 - Blatec

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLATEC

1. OOP - Výrok - Blatec - zm.č.1

2. Odůvodnění - textová část - Blatec - zm.č.1

3. Odůvodnění - bilance ZPF - Blatec-zm.č.1

4. Odůvodnění - Výrok-srovnávací text - Blatec-zm.č.1

5. Udržitelný rozvoj území - Blatec-zm.č.1

5.1 Titulní list - Udržitelný rozvoj

6. SEA - Blatec - změna č.1

7. Výrok - I-01 Výkr. zákl. čl. území

8. Výrok I-02.1 Hlavní výkres

9. Výrok I-02.2 Koncepce tech. inf.

10. Výrok - I-03 VPSO

11. Odůvodnění - II-01.1 Koordinační výkres

12. Odůvodnění - II-02 Výkres širších vztahů

13. Odůvodnění - II-03-ZPF

14. Seznam příloh

 

 PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN BLATEC

 

Výrok územního plánu
Textová část Výrok územního plánu  
Výkresová část    
I/01 Výkres základního členění území 1:5 000
I/02.1 Hlavní výkres 1:5 000
I/02.2 Koncepce technické infrastruktury 1:5 000
I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
     
Odůvodnění územního plánu
Textová část Odůvodnění územního plánu  
Výkresová část    
II/01.1 Koordinační výkres 1:5 000
II/01.2 Koordinační výkres – výřezy 1:2 000
II/02 Výkres širších vztahů 1:50 000
II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000

Vyhledat v textu

16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf

Dotace Olomoucký Kraj

Návštěvnost stránek

282416