Obec Blatec 

Blatec se rozkládá na mírně zvlněné rovině asi 9 km od Olomouce, na železniční trati Olomouc - Nezamyslice. Nejstarší stopy lidského osídlení katastru obce jsou datovány do období kultury nálevkových pohárů – kolem 3000 let před naším letopočtem. První písemná zmínka o Blatci pochází z roku 1141 (listina olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka), v letech 1500 - 1848 byla obec majetkem města Olomouce. Až do roku 1980 byl Blatec samostatnou obcí. K 1. červenci 1980 byl sloučen s obcí Kožušany-Tážaly, v roce 1990 se opět osamostatnil.

Obcí protéká potok Romza, který je na návsi zatrubněný. Státní silnice spojuje Blatec s městy Olomouc (na severu) a Prostějovem (na jihu). V současné době trvale bydlí v obci kolem 630 obyvatel ve 231 domech. Nejstarší částí obce je náves (typu okrouhlice) jejíž dominanty tvoří Obecní dům a kaple sv. Markéty.

 

 

Obec Blatec
Blatec č.p. 81
783 75 Blatec


Kontakt:
+420 585 961 287 

E-mail
ou@blatec.cz

Obec Blatec
   

Blatec is situated on a slightly undulating plain approximately 9 km from Olomouc, on the railway line from Olomouc to Nezamyslice. The oldest traces of human settlement in the community date back to 3000 years B.C. The first written mention of Blatec dates back to the year 1141 (document of the Olomouc bishop Jindřich Zdík), during the years 1500 - 1848 the community was the property of the city of Olomouc. Blatec was then an independent community up to 1980. As of 1 June 1980 it was merged with the community Kožušany-Tážaly, and in 1990 it again became independent.

The Romza stream, which is piped under the village green, flows through the community. A state highway connects Blatec with the cities of Olomouc (in the north) and Prostějov (in the south). At present the community has approximately 630 permanent residents living in 231 houses. The oldest part of the district is the village green (which is circular in shape), the dominant features of which are formed by the Village hall and the chapel of Saint Margaret.

 

Vyhledat v textu

13. 11. Tibor

Zítra: Sáva

Olomoucký kraj finančně podpořil nákup vybavení pro JSDH Blatec

Návštěvnost stránek

289042